Bookingbetingelser

Generelle bookingbestemmelser

E-handelsbetingelser for Gammelmark Strand Camping
Nedenstående bookingbetingelser er gældende, med mindre De har modtaget et tilbud med betingelser der afviger fra disse.

Betaling
I forbindelse med booking fremsendes normalt skriftlig bookingbekræftelse.
Beløb, betalingsmåde samt betalingsfrist fremgår af bookingbekræftelse.

Ved afbestilling indtil 14 dage før opholdets påbegyndelse tilbagebetales lejebeløbet med fradrag af bookinggebyr DKK. 250,-.

Ved manglende eller for sen indbetaling af bookinggebyr, forbeholder vi os ret til, uden varsel, at leje ud til anden side.
Ved afrejse før den aftalte lejeperiodes udløb refunderes det indbetalte lejebeløb ikke, hverken helt eller delvis.

Ankomst og afrejse
Check ind på campingplads og i hytter er i lavsæson mellem kl. 16.00 og 18.00. I højsæson mellem kl. 14.00 og 18.00.

Ankomst før normal check ind tid eller senere end kl. 18.00 kan kun ske efter nærmere aftale.
Er ankomst ikke sket kl. 18.00 forbeholder vi os ret til at udleje hytten eller pladsen til anden side. Der kan i den forbindelse ikke rejses krav om tilbagebetaling af depositum.

Check ud fra Hytter er kl. 10.00. Check ud fra Campingpladsen er kl. 12.00, og afrejse fra pladsen senest kl. 14.00.

Ordensregler
Generelt skal der være ro på pladsen kl. 23.00 og 07.00
Vær forsigtig med brug af åben ild. Iagttag brandinstruks samt slukningsudstyrets placering.

Det er ikke tilladt at ryge indendørs, hverken i hytter, i fællesrum eller i toilet-og sanitetsrum.

Hunde skal føres i snor på alle arealer tilhørende Gammelmark Strand Camping.
Hunde må ikke luftes på pladsen, og efterladenskaber skal fjernes på veje og stier omkring campingpladsen.